Gab D

GabDBass & Double Bass

GabD endorse A.T.S. www.atsitaly.it Gear Guild M85 1969 Fender Mustang Bass ’72 Sunburst Fender Mustang Bass -White- (Japan) Gab’s “Smart” Bass – Black Fender Precision Bass Sunburst Double-Bass “Rufus” Equipment Head: A.T.S. LBA5 Cabinet: A.T.S. BS2X10CH

NEXT SHOWS